NL675

NL691

anh nho 5

Trang chủ

Advanced Energy Technologies INternational (AETIN) là một hội sở bao gồm những công ty và viện nghiên cứu hàng đầu của Hà lan hoạt động trong thị trường năng lượng quốc tế và cung cấp những kiến thức chuyên môn, công nghệ cũng như các giải pháp tiên tiến cho các dự án dầu khí tại Việt nam

AETIN được thành lập và điều hành bởi “ Vietnam Consult & Trading B.V” và được đóng góp tài chính bởi Bộ Kinh tế, Nông Nghiệp và Phát triển Hà Lan và các công ty tham gia.

AETIN sẽ hỗ trợ cho các đơn vị thành viên và tổ chức các hoạt động như sau:

 

  • Tổ chức các phái đoàn (thương mại) tới Hà Lan và Việt Nam
  • Nghiên cứu thị trường và nghiên cứu khả thi
  • Tham gia các triển lãm (quốc tế)
  • Tổ chức các hội thảo/hội nghị và và các diễn đàn trao đổi kiến thức và công nghệ
  • Tổ chức/thúc đẩy các chương trình nghiên cứu và phát triển
  • Thúc đẩy chương trình trao đổi kiến thức và đào tạo tại Hà Lan và Việt Nam
  • Thiết lập các dự án thí điểm tại Việt Nam
  • Thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan công
  • Thúc đẩy xây dựng quan hệ đối tác lâu dài
  • Thúc đẩy các dự án đầu tư thí điểm

 

Chương trình bắt đầu vào năm 2011 và hoàn thiện vào năm 2014. Đây là chương trình 2gethere được tài trợ một phần bởi AgentschapNL – Cục thương mại & Hợp tác quốc tế Hà Lan và các công ty Hà Lan tham gia.